Plattform & Arbetssätt

Vårt system implementeras enkelt på er webbplats
och ger en okonkurrerad förståelse för era besökares beteende.

Teknik

Vår moderna plattform är byggd för att hantera och analysera stora mängder interaktionsdata. Plattformen gör det möjligt att samla in data kring alla typer av interaktioner och händelser som sker på webbplatsen. Vårt neurala nätverk genomför även en första analys för att identifiera mönster och potential.

Boka demo

Success Manager

Varje kund ges en dedikerad Success Manager vars uppgift är att hantera löpande analys, framtagning av lösningsdesign och tester, samt att hålla i den löpande kontakten. Våra Success Manager's säkerställer att er leveransgaranti uppnås.

Boka presentation

Hur det fungerar

Datainsamling

Vårt system samlar upp till 6.5 miljarder datapunkter relaterat till varje besökares beteende och interaktioner, från start till konvertering.

1
2

Analys

Vårt neurala nätverk genomför en första analys innan en er Success Manager genomför en rigorös analys där förbättringspunkter identifieras.

Multivariate tester

Vi skapar och genomför A/B/C tester. Vid avslutande av test framgår tydligt den exakta intjäningen för respektive rekommenderad förändring av webbplatsen och dess påverkan på webbplatsens konverteringsfrekvens.

3
4

Resultatuppföljning

Under ett månatligt uppföljningsmöte går vi tillsammans ingenom utfallet för den aktuella perioden. Efter detta möte lämnas även rapporter där resultatet tydligt framgår.

Vårt erbjudande

Hur?

Förstå var i kundresan som potentiella kunder väljer att avbryta konverteringen.

Varför?

Förstå de bakomliggande anledningarna till att kunder avbryter (exempelvis) sitt köp.

Vad?

Converdiant levererar en lösningsdesign som avhjälper identifierade problem.

Redo?
Boka en presentation.

Konvertera bättre med Converdiant.