Våra priser

Vår prissättning baseras på din webbplats storlek, allt är inkluderat till en fast månatlig kostnad. Under vår leveransgaranti återbetalas det investerade beloppet om vi inte levererar en positiv ROI hänförligt till vårt arbete.
Upp till 50.000
sessioner
SEK9.900
Per månad (vid 6 mån avtal)
exkl. moms
Upp till 100.000
sessioner
SEK12.900
Per månad (vid 6 mån avtal)
exkl. moms
Upp till 250.000
sessioner
SEK15.900
Per månad (vid 6 mån avtal)
exkl. moms
Upp till 500.000
sessioner
SEK19.900
Per månad (vid 6 mån avtal)
exkl. moms
För webbplatser med över 500.000 månatliga sessioner, kontakta oss för ett kostnadsförslag.
Success Manager
Datainsamling
Analys
Lösningsdesign
Multivariate tester
Månatligt möte & uppföljning
Success Manager
Datainsamling
Analys
Lösningsdesign
Multivariate tester
Månatlig uppföljning
Beautiful Landing Pages
Pricing Tables
Interactions
Content Management

-

Analytics

-

Custom Development
Migration Support

-

Dedicated Technical Support

-

Video Dedicated Support

-

General Support Tickets
Video Dedicated Support

-

Premium
$29
Per month
Get Started
Beautiful Landing Pages
Pricing Tables
Interactions
Content Management
Analytics
Custom Development
Migration Support
Dedicated Technical Support
Video Dedicated Support
General Support Tickets
Video Dedicated Support
Enterprise
$100
Per month
Get Started

Vanliga frågor

Hur räknas mitt pris ut?

Ditt pris räknas ut baserat på webbplatsens månatliga antal session, vi ser till årets medeltal och du placeras i det spann i vilket du närmast understiger maxgränsen.

Vad är inkluderat i mitt avtal?

I ditt avtal inkluderas löpande insamling och analys utav data, framtagande (och genomförande) utav A/B/C tester samt rapportering utav utfall. Utöver detta inkluderas även ett månatligt uppföljningsmöte tillsammans med din Success Manager.

Kan jag implementera Converdiant?

Vårt system är enkelt att implementera. Något som görs genom Google Tag Manager eller direkt i webbplatsens källkod (inom <body>). Implementationen är färdig på under 5 minuter.

Hur lång tid tar det att komma igång?

Vi behöver hålla ett gemensamt uppstartsmöte om ca 30-40 minuter där mål definieras och vår lösning implementeras. Därefter startar vår datainsamling som pågår i 21 dagar. Detta betyder att de första förbättringspunkterna är på plats, och att ni ser resultat, redan månad ett.

Jag vill samarbeta med er, var vänder jag mig?

Kontakta johan.hultgren@converdiant.com som sköter våra partnersamarbeten.

Redo?
Boka en presentation.

Konvertera bättre med Converdiant.