Konverterings-optimering för bokningar och registration

Konverteringsoptimering (CRO) speciellt framtaget för företag med webbplatser fokuserade på bokningar av exempelvis vistelser, upplevelser eller registreringar. Vårt arbete ger en bättre kundupplevelse- och faktiskt resultat på sista raden.

Datainsamling

Vi samlar in den data som är viktig för att förstå hur webbplatsen presterar samt hur den i detalj används. Vi får ett underlag för hur webbplatsen används och interageras med samt konkret data sett till vad som får besökare att köpa - eller inte att köpa era produkter.

Analys

Den data som samlats in för webbplatsen analyseras av er Success Manager, samt våra system, i syfte att identifiera förbättringspotential sett till e-handelns viktigaste KPI:er. Med en gedigen och löpande analys förstår vi vad som behöver förändras för att förbättra KPI:erna.

Hypotes

Hypoteser tas löpande fram för webbpaltsen. Hypoteser grundar sig i den data som har samlats in och analyserats och innehåller utöver en analys kring ett specifikt problemområde även en lösning som vi tror kan avhjälpa det identifierade problemet på e-handeln. Målet är att konkret kunna påvisa en förändringar som ger förbättrade nyckeltal.

Vanliga frågor om konverteringsoptimering för e-handel

Få dina frågor besvarade
01

Vad kan vi förvänta oss av att arbeta med konverteringsoptimering? 

Genom att aktivt arbeta med att förbättra en boknings- eller registrationsorienterad webbplats konverteringsfrekvens går det att förbättra sig ett flertal positiva effekter. Genom att förbättra konverteringsfrekvensen för bokningar så kommer vi att se en högre omsättning och lönsamhet för webbplatsen. En högre konverteringsfrekvens innebär också att vi ser en högre avkastning (ROAS) på de besökare som aktivt köps till webbplatsen genom olika former av annonsering.

02

Går det att arbeta med konverteringsoptimering oavsett plattform?

Så länge som det går att implementera script i webbplatsens header samt body så är det möjligt för oss att inleda ett projekt som syftar till att förbättra konverteringsfrekvensen. Dessa två delar gör nämligen att vi kan implementera system för spårning av besökarbeteende samt genomföra så kallade A/B(/C)-tester. Dessa två komponenter är kritiska för att identifiera förbättringspotential, samt för att faktiskt bekräfta att en föreslagen förändring av e-handelns UI/UX faktiskt också ger en positiv effekt på webbplatsens konverteringsfrekvens. Vid ett lyckat utfall av ett A/B(/C)-test är nästa steg att implementera dessa förändringar skarpt i e-handelns frontend, för detta steg krävs det alltså att utseendet på hemsidan går att förändra.

03

Behöver våra utvecklare vara delaktiga i konverteringsprojektet?

Era utvecklare behöver inte vara mer delaktiga i projektet än vad som krävs för att implementera de olika scripten (se hjälpcenter för instruktioner). För eller senare kommer även lyckade A/B(/C)-tester att behöva implementeras i er egen källkod och detta är något som utvecklarna behöver genomföra. Tidsåtgången för detta är dock begränsad och går enkelt att passa in i befintliga sprintar.

04

Hur lång tid tar det att starta upp ett konverteringsprojekt för en e-handel?

Med Converdiant är det enkelt att arbeta med konverteringsoptimering. Traditionellt kommer denna typ av projekt med en stor startsträcka och en stor kostnad up front. Med vår speciellt framtagna lösning har vi möjlighet att starta upp ett projekt på 30 minuter, en tidsram som dessutom inkluderar tiden för vårt uppstartsmöte.

05

När kan vi se den första förbättringen av vår konverteringsfrekvens?

Generellt så är det svårt att ge en tidsram för när konverteringsfrekvensen kan förbättras. Vi har exempelvis en inledande datainsamlings- och analysperiod om 21-30 dagar, efter vilken punkt själva A/B(/C)-testerna går att upprätta. Detta medför att den teoretiska minimum gränsen för resultat är två månader med Converdiant.

Ta steget till en bättre konverteringsfrekvens

Förbättra webbplatsens konverteringsfrekvens och nyckeltal med Converdiant. Lämna dina kontaktuppgifter så återkopplar en av våra Account Managers så snart som möjligt.

  • Check Icon - Fintech X Webflow Template

    Bättre konverteringsfrekvens & nyckeltal

  • Check Icon - Fintech X Webflow Template

    Dedikerad konverteringsstrateg

  • Check Icon - Fintech X Webflow Template

    Leveransgaranti kopplad till vår arbetsinsats

Your message has been submitted. We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong while submitting the form.