Konverterings-optimering för e-handel

Konverteringsoptimering (CRO) speciellt framtaget för att hjälpa e-handlare till högre konverteringsfrekvens, genomsnittligt ordervärde och förbättrad UI/UX. Vårt arbete ger en bättre kundupplevelse- och faktiskt resultat på sista raden.

Datainsamling

Vi samlar in den data som är viktig för att förstå hur e-handeln presterar samt hur den i detalj används. Vi får ett underlag för hur e-handeln används och interageras med samt konkret data sett till vad som får besökare att köpa - eller inte att köpa era produkter.

Analys

Den data som samlats in för e-handeln analyseras av er Success Manager, samt våra system, i syfte att identifiera förbättringspotential sett till e-handelns viktigaste KPI:er. Med en gedigen och löpande analys förstår vi vad som behöver förändras för att förbättra KPI:erna.

Hypotes

Hypoteser tas löpande fram för e-handeln. Hypoteser grundar sig i den data som har samlats in och analyserats och innehåller utöver en analys kring ett specifikt problemområde även en lösning som vi tror kan avhjälpa det identifierade problemet på e-handeln. Målet är att konkret kunna påvisa en förändringar som ger förbättrade nyckeltal.

Vi kan hjälpa dig att till bättre nyckeltal, oavsett vilket stadie din e-handel befinner sig i

För mindre e-handlare

För den lite mindre e-handlaren hanterar vi hela konverteringstratten och prioriterar våra insatser baserat på var det finns störst potential till att snabbt påverka konverteringsfrekvensen. När det kommer till en e-handel i denna storlek så är det möjligt att genomförandet av tester och analys kan komma bli ta något längre tid än normalt. Detta till följd av att mängden besökare styr insamling av data, hur många A/B-tester som går att genomföra - samt när ett signifikant resultat går att påvisa i pågående A/B-tester.

För e-handeln i tillväxt

E-handlare som har en stadig försäljning och aktivt arbetar med att förbättra dess lönsamhet i flera led erbjuds genom Converdiant en effektiv lösning för att över hela konverteringstratten identifiera åtgärder som ger en märkbar effekt på nyckeltal såsom konverteringsfrekvens eller genomsnittligt ordervärde. Vi kan med en god besöksmängd hålla ett högt tempo och genomföra 2-3 A/B-tester per månad. Arbetet blir en viktig del i att öka avkastningen (ROAS) på den marknadsföring som görs, samt att hitta nya kunder för att bidra till tillväxtresan. Arbetar ni inte med konverteringsoptimering idag så är detta ett självklart val för att ta kontroll över er webbplats och att ta nästa steg i er tillväxtresa.

För stora e-handlare

Vi arbetar sida vid sida med befintliga leverantörer för att säkerställa en effektiv arbetsprocess, väl integrerad i befintliga (eller kommande) sprintar. Vi prioriterar konverteringstratten efter potential och lägger stort fokus på att identifiera långsiktigt hållbara förbättringar av UI/UX med målsättning att förbättra lönsamhet, genomsnittligt ordervärde och konverteringsfrekvens.. Inte sällan arbetar vi tillsammans med ett befintligt analysteam för att understödja med insikter, kvalitativa hypoteser och programmering av A/B- eller rent utav A/B/C/D-tester. En stor trafikmängd gör att vi simultant kan genomföra en större mängd A/B-tester mot ett flertal målgrupper eller enhetskategorier.

Vanliga frågor om konverteringsoptimering för e-handel

Få dina frågor besvarade
01

Vad kan vi som e-handel förvänta oss av att arbeta med konverteringsoptimering?

Genom att aktivt arbeta med att förbättra en e-handels konverteringsfrekvens går det att förbättra sig ett flertal positiva effekter. Att förbättra webbplatsens konverteringsfrekvens gör nämligen att fler av webbplatsens besökare kommer att genomföra en transaktion (förbättrad konverteringsfrekvens) vilket medför en högre omsättning och lönsamhet. En högre konverteringsfrekvens innebär också att vi ser en högre avkastning (ROAS) på de besökare som aktivt köps till e-handeln genom olika former av annonsering. Det är inte heller ovanligt att konverteringsoptimering (CRO) även ger effekter på nyckeltal såsom genomsnittligt ordervärde - eller mjukare värden som antalet produktvisningar, avvisningsfrekvens eller e-handels add to cart-rate.

02

Går det att arbeta med konverteringsoptimering oavsett e-handelsplattform?

Så länge som det går att implementera script i webbplatsens header samt body så är det möjligt för oss att inleda ett projekt som syftar till att förbättra konverteringsfrekvensen. Dessa två delar gör nämligen att vi kan implementera system för spårning av besökarbeteende samt genomföra så kallade A/B(/C)-tester. Dessa två komponenter är kritiska för att identifiera förbättringspotential, samt för att faktiskt bekräfta att en föreslagen förändring av e-handelns UI/UX faktiskt också ger en positiv effekt på webbplatsens konverteringsfrekvens. Vid ett lyckat utfall av ett A/B(/C)-test är nästa steg att implementera dessa förändringar skarpt i e-handelns frontend, för detta steg krävs det alltså att utseendet på hemsidan går att förändra.

03

Behöver våra utvecklare vara delaktiga i konverteringsprojektet?

Era utvecklare behöver inte vara mer delaktiga i projektet än vad som krävs för att implementera de olika scripten (se hjälpcenter för instruktioner). För eller senare kommer även lyckade A/B(/C)-tester att behöva implementeras i er egen källkod och detta är något som utvecklarna behöver genomföra. Tidsåtgången för detta är dock begränsad och går enkelt att passa in i befintliga sprintar.

04

Hur lång tid tar det att starta upp ett konverteringsprojekt för en e-handel?

Med Converdiant är det enkelt att arbeta med konverteringsoptimering. Traditionellt kommer denna typ av projekt med en stor startsträcka och en stor kostnad up front. Med vår speciellt framtagna lösning har vi möjlighet att starta upp ett projekt på 30 minuter, en tidsram som dessutom inkluderar tiden för vårt uppstartsmöte.

05

När kan vi se den första förbättringen av vår konverteringsfrekvens?

Generellt så är det svårt att ge en tidsram för när konverteringsfrekvensen kan förbättras. Vi har exempelvis en inledande datainsamlings- och analysperiod om 21-30 dagar, efter vilken punkt själva A/B(/C)-testerna går att upprätta. Detta medför att den teoretiska minimum gränsen för resultat är två månader med Converdiant.

Ta steget till en bättre konverteringsfrekvens

Förbättra e-handelns konverteringsfrekvens och nyckeltal med Converdiant. Lämna dina kontaktuppgifter så återkopplar en av våra Account Managers så snart som möjligt.

  • Check Icon - Fintech X Webflow Template

    Bättre konverteringsfrekvens & nyckeltal

  • Check Icon - Fintech X Webflow Template

    Dedikerad konverteringsstrateg

  • Check Icon - Fintech X Webflow Template

    Leveransgaranti kopplad till vår arbetsinsats

Your message has been submitted. We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong while submitting the form.